als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt


de visie
home
visie
aanbos
medewerkers
publicaties
contact

Autisme

Wanneer wij spreken over autisme, bedoelen we hiermee alle stoornissen uit het autismespectrum(ASS), zoals PDD-NOS, stoornis van Asperger of klassiek autisme.
Mensen met autisme nemen de wereld anders waar. Hun zintuigen werken anders. Zij denken erg letterlijk en gedragen zich daardoor ook anders.


De binnenkant en de buitenkant van autisme

Wij herkennen autisme aan de symptomen. Dit noemen wij de buitenkant van autisme.
Autisme heeft ook een binnenkant: de geheel eigen wijze van waarnemen en informatieverwerking. De uitdaging is het gedrag van autisten te vertalen naar de binnenkant. Dan kunnen we beter begrijpen wat er nodig is om de communicatie en begeleiding af te stemmen. De verbinding tussen de binnenkant en de buitenkant van autisme is een belangrijk uitgangspunt in ons werk.


'Anders' is niet hetzelfde als 'verkeerd'

Wij streven ernaar dat mensen met autisme en hun andere gedrag niet alleen getolereerd worden maar vooral verwelkomd. Wij kunnen leren van mensen met autisme.
Wanneer we de voordelen van autistisch denken en gedrag kunnen stimuleren en inzetten, vergroot dit de eigenwaarde van mensen met autisme.
Dé autist bestaat niet: mensen met autisme zijn onderling net zo verschillend als mensen zonder autisme. Wij vinden het belangrijk om in te zien dat er verschillen én overeenkomsten zijn tussen mensen met en zonder autisme.


Je kunt het niet alleen

Onze deskundigheidsbevordering en begeleiding zijn bedoeld om kennis te maken met de leefwerelden van mensen met en zonder autisme. Ouders, partners, leerkrachten, hulpverleners en mensen met autisme hebben elkaar nodig om de kwaliteit van het bestaan te verhogen. Het is belangrijk om kennis en ervaring met elkaar te delen om zodoende te komen tot een passend hulpaanbod.


Achter ieder van ons staat een systeem

Autisme heb je niet alleen. Mensen met autisme maken op allerlei manieren deel uit van een systeem(een gezin, klas of groep). Autisme beïnvloedt het systeem, het systeem beïnvloedt het autisme.
Elk systeem kent verschillende universele wetten. Het leren kennen van deze wetten biedt een nieuw en ander perspectief. Handelen volgens deze wetten schept ruimte waardoor de energie weer kan stromen. Wij bieden een ieder die dit wil de mogelijkheid tot het doen van een (familie)opstelling.