home
visie
aanbos
medewerkers
publicaties
contact

• Blub zei de gup, uch zei ik terug

 

Tijdens het onderzoek 'Het zit in de familie' zijn ook jonge kinderen (tussen negen en vijftien jaar) geinterviewd over wat het betekent om opgevoed te worden door een ouder met een stoornis in het autistische spectrum. Het boek 'familieasspecten' is het onderzoeksverslag, geschreven voor volwassenen.

'Blup zei de gup' behandelt de negen onderwerpen waarover de jonge kinderen in de interviews verteld hebben: omgaan met regels, omgaan met emoties, onrust en chaos, niet begrijpen, vergeten, samen dingen doen, communicatie en de erfelijkheid van autisme. Elk hoofdstukje bestaat uit drie onderdelen: waar gaat het over (wat de invloed is van autisme op het onderwerp), wat het betekent voor de kinderen en hoe gaan kinderen ermee om.

De illustraties en gedichtjes (gemaakt door Lowieke van der Heide)geven het onderwerp nog eens op een andere manier weer.

 • Hensen, J. (2012) ‘Blub zei de gup, uch zei ik terug’
 • Groningen: uitgeverij Asspect.
 • ISBN: 9789090269924
 • Prijs € 18,50(exclusief verzendkosten)
 • U kunt het boek bestellen door € 18,50 + € 1,50 verzendkosten (= € 20,00)
  over te maken op p9237405 tnv PIT Groningen ovv naam en adres.


• Artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Orthopedagogiek

 

In het Tijdschrift voor Orthopedagogiek (december 2011) is het artikel: "Responsief-constructivistisch onderzoek ‘Het zit in de familie’" gepubliceerd. Dit artikel is geschreven door Jeannette Hensen, in samenwerking met P. van den Boorn, A. van der Schot en C. Sas (deelnemers aan het onderzoek 'Het zit in de familie').

 

Samenvatting

Een responsieve evaluatie is gebaseerd op drie democratische uitgangspunten: zeggenschap, meerstemmigheid en eigenaarschap. Deze uitgangspunten zijn van betekenis voor de betrokkenen, maar ook voor de inhoudelijke en methodische resultaten. Ze maken responsief onderzoek basaal verschillend van andere onderzoeksparadigma’s, in het bijzonder als het gaat om de ethiek, de rollen in het onderzoek, de onderzoeksdoelen, de procedurele verantwoording en de overdraagbaarheid van de onderzoeksresultaten. Het eigene van responsieve evaluatie wil ik duiden aan de hand van mijn onderzoek ‘Het zit in de familie’. In dit onderzoek staat de vraag wat het betekent voor niet-autistische kinderen om opgevoed te worden door een ouder met een stoornis in het autistische spectrum centraal.

Het onderzoeksverslag, gepubliceerd in het boek ‘familieASSpecten’ (Hensen, 2011) en de gelijknamige dvd, kan fungeren als een basis voor de communicatie tussen kinderen, ouders, hun partners en hulpverleners, alsook voor wetenschappelijk vervolgonderzoek en methodiekontwikkeling in de hulpverlening.

 

 

 

• Weblog

 

Als vervolg op het onderzoek 'Het zit in de familie' en de publicatie van het onderzoeksverslag in 'familieASSpecten, kinderen en autistische ouders vertellen', is het gelijknamige weblog gestart. De bedoeling van het weblog is een platform te zijn waarop kinderen, ouders met autisme en hulpverleners elkaar kunnen ontmoeten. 
Je wordt van harte uitgenodigd je ervaringsverhaal te vertellen, een discussie te starten, vragen te stellen en reacties, antwoorden en tips te geven. 
Het weblog kan op den duur de basis gaan vormen voor een tweede boek over autistische ouders en hun kinderen. 
Ga naar familieasspecten.wordpress.com

 

 

 

 

• Verschenen: 'familieASSpecten, kinderen en autistische ouders vertellen'


De kennis rondom stoornissen in het autistische spectrum (ASS) als autisme, PDD-NOS en het syndroom van Asperger is in de afgelopen decennia toegenomen. Er wordt echter niet of nauwelijks geschreven over de gevolgen voor (klein)kinderen van een persoon met een autismestoornis. Zonder de verhalen van deze 'kinderen van' is de kennis rondom autisme incompleet. Dit boek gaat in op de betekenis van autisme in het gezin, in het bijzonder wat het betekent voor niet-autistische kinderen om opgevoed te worden door een ouder met een (vermoedelijke) stoornis in het autistische spectrum. 

Het boek bestaat uit twee delen
In het eerste deel kunt u de verhalen lezen van kinderen die elke dag te maken krijgen met problemen die autistische ouders als gevolg van hun autisme ondervinden. Daarnaast komen ook de autistische ouders zelf, hun niet-autistische partners en hulpverleners aan het woord. Aan de hand van diverse thema's worden hun ervaringen door middel van een groot aantal citaten beschreven. Het tweede deel bestaat uit een gedetailleerde en uitgebreide wetenschappelijke verantwoording van het onderzoek 'Het zit in de familie', de grondslag voor dit boek. Naast de relevantie, opzet en uitvoering worden hier de resultaten van het onderzoek beschreven. 
Het tweede gedeelte staat op de Cdrom, die aan het boek is toegevoegd. Op de Cdrom is ook de film 'familieASSpecten' te zien. In de film vertellen acteurs de verhalen van autistische ouders en niet-autistische kinderen. De film laat ook fragmenten zien uit de verhalenworkshop met niet-autistische kinderen en hulpverleners.

De onderzoekster pretendeert met dit boek geen algemeen beeld te scheppen over wat het betekent voor alle niet-autistische kinderen om opgevoed te worden door een (vermoedelijke) ASS-ouder. Juist de enorme breedheid van hun verhalen vormt de essentie van dit explorerende onderzoek. Het zijn getuigenissen van mensen die willen dat hun ervaringen erkend worden door anderen, die hopen dat anderen van hun ervaringen kunnen leren, of dat gemaakte fouten in de toekomst vermeden zullen worden. 

 • Hensen, J. (2011). 'familieASSpecten, kinderen en ouders vertellen'.
 • Groningen: uitgeverij Asspect.
 • ISBN: 978-90-9025992-5.
 • Prijs € 24,95 (inclusief CDrom, exclusief verzendkosten).
 • U kunt het boek bestellen door € 24,95 + € 1,95 verzenkosten (= €26,90) over te maken op p9237405 tnv PIT Groningen ovv naam en adres.