medewerkers
home
visie
aanbos
medewerkers
publicaties
contact

Ina Bogers (1958):

Zij biedt begeleiding en coaching aan mensen met autisme en ADHD in de thuis- en werksituatie, en heeft een praktijk voor psychosociaal werk.
Opleiding:Maatschappelijk Werk, Psychosociaal Werk, Systemisch Werk, Verlieskunde.
Op de website www.papillonpraktijk.nl vindt u informatie over haar eigen praktijk.Jeannette Hensen (1952):

Werkzaam in eigen praktijk als Gestalttherapeut, NLPcoach, familieopsteller en autismespecialist in het onderwijs.
Opleiding: Sociaal-cultureel Werk, NLPtrainer, Gestalttherapeut, Systemisch Werk,
Master special Educational Needs.
Heeft twee kinderen met een autistische stoornis.
Jeannette heeft onderzoek gedaan naar wat het betekent voor niet-autistische kinderen
om opgevoed te worden door een autistische ouder.
Ze doet verslag van het onderzoek in het boek “familieASSpecten” ISBN 978-90-9025992-5. Het boek is ook te bestellen via info@asspect.nl.
Klik onderzoek voor de actuele stand van zaken.
Op de website www.pitgroningen.nl vindt u informatie over haar eigen praktijk.

De volgende personen hebben een scholingstraject doorlopen bij BogersHensen&Autisme en zijn werkzaam als gecertificeerd (autisme)coach;

Astrid van der Schot, Muiderberg. Werkzaam in Amsterdam, Almere, Gooi- en Vechtstreek.
Bereikbaar via www.autante.nl en info@autante.nl
Willem Bron, Utrecht. Werkzaam in Utrecht en omgeving. Bereikbaar via: wbron@ziggo.nl
Claudette Vos, Groningen. Werkzaam in Groningen en omgeving. Bereikbaar via: cvos@home.nl